WERKWIJZER
Doelgroep: leerlingen vanaf groep 5
Met "Werkwijzer" kan op een eenvoudige manier de spelling van de werkwoordsvormen worden geoefend en getoetst. Het programma is opgebouwd uit drie modules: de werkwoordsvormen in de tegenwoordige tijd, de werkwoordsvormen in de verleden tijd en een module met lessen, waarin de kennis van de werkwoordspelling kan worden toegepast.
Voorafgaand aan het maken van de verschillende lesjes uit één van de eerste twee modules, kan ook een toets worden gemaakt, om te kijken waar de hiaten in de werkwoordspelling zitten bij een bepaalde leerling.
Het programma Werkwijzer is te gebruiken in de normale klassesituatie en naast iedere op de basisschool of school voor speciaal onderwijs gebruikte spellingmethode in te zetten. De oefenstof past verder uitstekend in de lessen Nederlands binnen de Basisvorming. Het programma kan ook in het kader van remedial teaching worden ingezet.
Is een Scaldia-Soft programma!
Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Werkwijzer à € 32,95
Werkwijzer, extra licentie à € 25,50
Werkwijzer, kopieer werkbladen à € 7,95