EDUROM - BEGRIJPEND LEZEN VOOR DE BASISVORMING
Doelgroep: studenten basisvorming, OT2

Op deze EDUROM Begrijpend lezen voor de basisvorming staan zes onderdelen. Op deze EDUROM staan oefeningen gericht op verschillende vaardigheden.

Zo zijn er oefeningen voor het nauwkeurig lezen, het samenvatten, de woordenkennis en het logisch denken over tekst.
- Zet in de goede volgorde: nauwkeurig lezen en logisch denken.
- Lees en beantwoord: nauwkeurig lezen van een tekst.
- Wat is de laatste zin?: begrijpend lezen en logisch denken.
- Wat is de eerste zin?: begrijpend lezen en logisch denken.
- Samenvatten: kiezen uit een goede samenvatting van een tekst.
- Welk woord hoort hier?: woordkennis in zinsverband.

De oefeningen passen bij de lesstof zoals die in de basisvorming wordt aangeboden, leermiddelen, taal, educatieve software (vorm)

Minimale systeemeisen:
- 4 MB geheugen
- ca. 6 MB vrije schijfruimte
- Windows 3.1/3.11/ 95-98/XP/Vista
- CD-romspeler en geluidskaart

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Edurom - Begrijpend lezen voor de basisvorming - winkelprijs € 8,95 >> Eduproprijs € 8,06