SPELEN MET WOORDEN
Uw kind heeft in groep 3/leerjaar 1 leren lezen en schrijven. In de volgende groepen is het belangrijk de woordenschat uit te breiden en ook de juiste spelling van woorden onder de knie te krijgen. Daar is de cd-rom 'Spelen met woorden' een uitstekend hulpmiddel bij. In het gezellige boomhuisje van Letterrups, een rups met het alfabet op zijn rug (heel handig!), kan uw kind puzzels oplossen, woorden raden, verhaaltjes maken, letters zoeken in een doolhof en nog veel meer. Zo raakt uw kind spelenderwijs vertrouwd met het juiste woordbeeld.
Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Spelen met woorden à € 19,50