SHANNON'S SPELLINGSSPEL (SHANNON'S GAME)
Doelgroep: leerlingen vanaf groep 4 basisschool en speciaal onderwijs.

Dit spel is een prachtige spellingactiviteit met een internationale dimensie.

Shannon's Spellingspel is gericht op spellingpatronen en strategieën. Het lijkt een spel, maar de doelstellingen zijn heel serieus.

Het spel begint door het laten zien van de eerste letter van een woord dat afkomstig is uit 1 van de vele bijgeleverde woordlijsten. De gebruiker dan gewoonweg beginnen met het op een logische, voorspellende wijze afmaken van het woord door letters in te vullen. Visuele ondersteuning wordt geboden door de puntjes op de plaats van de ontbrekende letters, die de lengte van het woord aangeven. Steunend op de grote hoofdwoordenlijst, die wordt bijgeleverd (en waar u zelf woorden aan kunt toevoegen!), kan Shannon's Spellingspel reageren op de suggesties die de gebruiker doet.

De woordenlijsten zijn te bewerken en u kunt uw eigen woordlijsten toevoegen. U kunt zelfs aan uw woordenlijst een thema meegeven en op deze wijze spellingpatronen aanbieden om in te slijpen. Als een leerling een woord raadt, zelfs al is het niet het goede, dan volgt geen straf, mits het op de plek past van de puntjes.... Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om spellingstrategieën te gebruiken die in de structuur van Nederlandse woorden voorkomen.

Kiest een leerling een klinker-medeklinkercombinatie die niet voorkomt in het Nederlands, bijvoorbeeld de letters gv achter elkaar, dan krijgt de leerling wel een strafje. Maar, geen zorgen: niemand raakt gewond, het is alleen van invloed op de afmetingen van het vuurwerk dat als beloning aan het eind van de oefening komt!

U kunt het programma ook gebruiken om te oefenen in moderne vreemde talen! Bijgeleverd worden woordlijsten in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Latijn, en Schots (Gaelic). De letters onderaan het scherm zijn b.v. voor in het Frans te bewerken, zodat ook letters met accenten kunnen worden getoond of in een pop-up extra schermpje op het scherm kunnen komen. Iedere woordenlijst in een vreemde taal kan worden gebruikt om de juiste letters op het scherm te laten zien onderaan het beeld. U kunt bij wijze van spreken met een lange woordenlijst Turks dus ook een Turkse versie maken.

Shannon's Spellingspel is geschikt om met of juist tegen elkaar te spelen, in klasverband, samen of juist alleen, door zowel kinderen als volwassenen, bijvoorbeeld bij NT2-onderwijs!

Een Resource-software-product

N.B. Het programma mag op een Windows NT-netwerk gebruikt worden, u betaalt dan de prijs voor 1 installatie, plus 1 licentie per gebruiker (bereken het aantal PC's dat tegelijk met dit programma moet werken, en bestel dat aantal extra licenties!)

Systeemeisen:
Windows 98, Me, 2000, XP

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Shannon's Spellingsspel (Shannon's Game) Versie voor 1 installatie op school of thuis à € 45,50
Shannon's Spellingsspel (Shannon's Game) Extra licentie à € 14,50