FLITS 3
Met Centrale Leerlingen Database
Door leerkrachten, remedial teachers en logopedisten het meest gebruikte flitswoordenprogramma voor het trainen van de directe woordherkenning bij dyslectische kinderen. Ook Luc Koning, autoriteit op het gebied van dyslexie, noemt Flits als trainingsprogramma voor de directe woordherkenning.

Zet Flits in voor kinderen met ernstige leesproblemen (dyslexie) of gebruik Flits voor kinderen met een zwakke spelling.

Nieuwe lerarenmodule
Alle functies van Flits 3 zijn met één klik bereikbaar. U hoeft niet meer te zoeken naar de huiswerk-usbstick, de werkbladen of de resultaten. In het startscherm van de lerarenmodule ziet u alles in één handig overzicht.

De meeste functies worden al uitgelegd op het scherm en als dat niet genoeg is, dan raadpleegt u de help-functie.

De vernieuwde aanpak ziet u onder andere heel duidelijk bij de werkbladen. Sleep nu plaatjes op het werkblad, pas de grootte van de plaatjes aan en klik op afdrukken!

Oplezen van flitswoorden
De leerling leest de geflitste woorden op. Als de leerling goed op tempo leest dan verschijnt de duim en rijdt de auto steeds een stukje verder. U kunt de duim en de auto natuurlijk ook weglaten.

Er zijn meer dan tien manieren waarop u kunt flitsen. U kunt onder andere het hele woord flitsen, maar ook in lettergrepen, letters, clusters, hele zinnen en nog meer. Nu met nieuwe techniek: directe auditieve feedback.

Natypen van flitswoorden
De leerling typt de geflitste woorden na. Ieder woordpakket wordt systematisch en doeltreffend getraind volgens een uitgekiende methode en met de nieuwe spraakuitbreiding laat u ieder Nederlands woord uitspreken.

Tijdens het oefenen van het woordpakket ziet de leerling hoever hij/zij ongeveer is en ook welke woorden al voldoende geoefend zijn. Rechts onderaan het scherm ziet de leerling de vooruitgang door middel van een indicator.

Alle woorden die de leerling 2 maal achtereen goed heeft nagetypt zijn zichtbaar op het blaadje met een "krul" ernaast.

Hulpzame feedback voor de leerling
Als de leerling bij he natypen spelfouten maakt, dan geeft Flits precies aan waar de fout zit.

Huiswerk-usbstick
Regelmatig vragen ouders om oefeningen die ze thuis met hun kind kunnen doen. De huiswerk-usbstick van Flits geeft de ouders deze mogelijkheid. U zult geen usbstick in de doos vinden met de titel "Huiswerk-usbstick". Dit komt omdat Flits zelf een huiswerk-usbstick kan aanmaken. Flits kopieert daarbij het oefenprogramma naar een usbstick en stelt de leerlinggegevens in. Hierbij neemt Flits de instellingen over die u heeft aangegeven. U hoeft dus niet bang te zijn dat de ouders de verkeerde oefening kiezen.
De leerling kan thuis woorden natypen of het lezen oefenen met het flitsen van woorden.

Grafisch verslag
Flits kan verschillende overzichten van de door de leerlingen behaalde resultaten presenteren. Eén daarvan is het grafische verslag. Deze kenmerkt zich doordat de prestaties zoveel mogelijk visueel gemaakt worden. Dit voorkomt dat u zich door eindeloze rijen van getallen moet worstelen om een indruk te krijgen van de prestaties van de leerlingen. Het tweede kenmerk van het grafische verslag is dat u stapsgewijs steeds gedetailleerder naar de prestaties van de verschillende leerlingen kunt kijken.

Met het grafische verslag gaat u steeds uit van een globaal overzicht van de prestaties van de geopende leerlingengroep in de vorm van een horizontaal staafdiagram.

Het lijndiagram
Vanuit dit staafdiagram kunt u een ljndiagram bekijken. Dit lijn diagram laat zien in welke stapjes de leerling vooruit is gegaan.

hoe de leerling en vanuit het lijndiagram bekijkt u het werkoverzicht.

Werkresultaten
Vanuit het lijndiagram kunt u op een vakje klikken om de betreffende beurt verder in detail te bekijken.

Tekstverslag
Een tekstrapport geeft een verslag van de prestaties van de leerlingen in de vorm van een tekst. De prestaties van de leerling worden door Flits bekeken en beoordeeld. U krijgt adviezen en aanwijzingen. Het tekstrapport is met name een belangrijke informatiebron bij het aanpassen van de leerlinginstellingen.

van de kinderen die woorden natypen en daarmee de spelling oefenen, krijgt u een uitgebreid overzicht welke woorden nog het moeilijkst zijn voor de groep.

Werkbladen afdrukken
Flits kan aan de hand van een woordenlijst verschillende werkbladen afdrukken. De leerling kan het werkblad mee naar huis nemen om de woorden thuis nog eens te oefenen. De huiswerk-usbstick en de werkbladen geven u veel mogelijkheden om de leerling met leesproblemen te helpen. Nu met de mogelijkheid om een plaatje op het werkblad te slepen.

Snellezen
Bij het snellezen gaat het om het op tempo lezen van teksten. Dit gebeurt onder leiding van een leerkracht. De leerling ziet op het scherm een tekst in een lichte achtergrondkleur. Het eerste zinsdeel is in het zwart weergegeven

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Flits 3 voor scholen (met spraak) + gratis: Luister maar... (netwerk en stand-alone) à € 193,95
Flits 3 voor scholen (met spraak) + gratis: Luister maar... (upgrade van Flits Nieuw Extra versie 1.x) à € 131,50
Flits 3 voor scholen (met spraak) + gratis: Luister maar... (upgrade van Flits Nieuw Extra versie 2.x) à € 110,50
Flits 3 voor praktijken en particulieren (met spraak) à € 168,50
Flits 3 voor praktijken en particulieren (met spraak) (upgrade vanaf iedere versie) à € 110,50