DE OPZET VAN DE STICHTING
Het stichtingsbestuur wordt op dit moment gevormd door de volgende personen:

Ad en Lies van der Werken Edupro is verwantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het Geldreken-software-pakket dat in november 1993 op de markt verscheen en inmiddels in ruim 450-voud zijn weg heeft gevonden in het speciaal onderwijs, het basisonderwijs en het vormingswerk aan verstandelijk gehandicapten. Voor het officieel programmeertechnisch gedeelte is software-bureau Bestsoft uit Vogelwaarde ingehuurd. Voor de "uitprobeerfase op de ZMLK-werkvloer" konden we bogen op een aantal collega's uit de ICOVZO-werkgroep, die in de klas en thuis de eerste versies mochten uitproberen.
Inmiddels heeft Edupro vanaf november 1993 nog een handvol programma's geproduceerd, in samenwerking weer met Bestsoft uit Vogelwaarde en Pebesoft uit Ridderkerk.
Inmiddels ziet u dat we bij de afdeling logistiek zijn aangekomen. Stichting Edupro geeft namelijk de onder haar verantwoording ontwikkelde software zelf uit! Dat heeft een aantal voor- en nadelen. De afgelopen jaren werd door ons duidelijk een stuk ervaring opgebouwd in het uitleveren van software en handleidingen, het soepel administreren van e.e.a., het marketen naar de vakbladen en diverse helpdesken op computergebied die ons onderwijsveld telt. Op dit moment zijn wij in staat om snel en zorgvuldig software, of dit nu op floppies of CD-Rom, uitgebracht moet worden, uit te leveren. Ook zijn wij in staat op het secretariaat, bemand door en met hulp van de softwarebureaus LCN uit Nijmegen, Bestsoft uit Vogelwaarde en Pebesoft uit Ridderkerk voor de programma's die wij uitgeven als helpdesk te fungeren. Een en ander kost, zoals u begrijpen zult veel tijd en energie. Zeker als blijkt dat een school die onze software niet aan de praat kon krijgen, splinternieuwe apparatuur heeft, die niet volgens de standaard werkt en daar kom je pas achter als je achter die PC zit....

Het overige logistieke werk gebeurt voor ook op het sekretariaat van Stichting Edupro door part-timers.

De doelstelling van Stichting Edupro, namelijk het (doen) ontwikkelen van educatief materiaal wordt ruimschoots gehaald en zelfs het logistieke apparaat dat inmiddels is opgezet kan in stand worden gehouden, omdat we een stichting zijn, we hoeven geen winst te maken, onze overheadkosten zijn gelukkig laag!

Alle gelden die na aftrek van de onkosten overblijven worden weer ingezet voor nieuw te ontwikkelen programma's.