DEMO LÄRA MERA
Van het Zweedse Lära Mera (Leer Meer), op onze site vertegenwoordigd met 8 programma's voor kinderen die aangewezen zijn op 1-knopsbediende software, zie het betreffende kopje, is een gratis CD-Rom verkrijgbaar, waarop demo's van al die 8 programma's.
Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Demo Lära Mera (Leer meer) à € 0,00