DEMO SPEL(L)ENDERWIJS
Dit programma kan op veel plaatsen in het onderwijs worden ingezet. Het is vooral bedoeld voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 die duidelijk achterblijven met spellen. Daarnaast zal dit pakket ook in het speciaal onderwijs een plek vinden. Ook volwassenen met zeer ernstige spellingproblemen kunnen er mee aan de slag. Bij de vormgeving en de keuze van de woorden en zinnen is ook met deze doelgroep duidelijk rekening gehouden.

Met de volgende link kunt u een demo downloaden: www.edupro.nl/download/SpellenderwijsSetup.exe