DEMO REKENKAMPIOEN
Rekenkampioen is software voor kinderen die starten met getallen herkennen en gebruiken in basis- en special onderwijs of op de peuterspeelzaal.

Met de volgende link kunt u een demo downloaden: www.edupro.nl/download/NumChamp_DDemo.exe