ONSCREEN-TOETSENBORD
Dit prachtige virtuele toetsenbord stelt de gebruiker in staat in alle denkbare programma's tekst in te voeren. Vanuit de praktijk zijn een aantal extra's in het programma aangebracht, ik noem er een aantal:

WordComplete laat u kiezen uit eerder door u gebruikte woorden, in de volgorde van frequentie waarin u ze gebruikte, zodoende kunt u heel snel typen. Het programma leert als het ware van uw gebruik, een groot aantal Engelse woorden is reeds ingevoerd.

SizeApp/Auto-Arrange stelt u in staat de afmetingen van de software waarin u werkt aan te passen, zodat het OnScreen-venster en het venster van de software waar u mee werkt geen ruzie maken met elkaar!

OnScreen is een redelijk betaalbare applicatie, hoe komt dat?
1. OnScreen heeft WordComplete, dat niet hetzelfde is als 'woordvoorspelling', waarmee sommige duurdere pakketten werken. WordComplete probeert het woord dat u typt af te maken, terwijl woordvoorspelling als het ware vooruit probeert te lezen.
2. Andere virtuele toetsenborden hebben ingebouwde scanning-mogelijkheden. OnScreen kan dit uitsluitend samen met het programma Cross Scanner dat u elders op onze hardware-afdeling vindt, om 1-knops scanning mogelijk te maken. Maar als u nooit het scannen nodig heeft, is het een dure optie, als het ingebouwd is, vandaar onze keuze voor het loskoppelen van die twee!

Toch heeft OnScreen een groot aantal voordelen:
3. OnScreen kent de mogelijkheid alle kleuren te veranderen
4. OnScreen heeft de mogelijhkheid de vensters automatisch te sorteren op het scherm (sommige andere virtuele toetsenborden kunnen dat niet)
5. OnScreen praat (sommige andere virtuele toetsenborden kunnen dat niet)
6. OnScreen heeft macro-mogelijkheden (sommige andere virtuele toetsenborden kunnen dat niet)
7. OnScreen heeft een groot aantal keuzen in afmetingen (sommige andere virtuele toetsenborden kunnen dat niet)
8. OnScreen heeft de mogelijkheid de lijsten met woorden in WordComplete direct te bewerken (sommige andere virtuele toetsenborden kunnen dat niet)
9. OnScreen heeft de mogelijkheid woorden te maken of toe te voegen aan woordenlijsten, vanuit iedere bron.
10. OnScreen kent de mogelijkheid om zo goed als iedere taal in te stellen (sommige andere virtuele toetsenborden kunnen dat niet)
11. OnScreen heeft de mogelijkheid letters te bedekken voor jonge gebruikers (sommige andere virtuele toetsenborden kunnen dat niet)
12. OnScreen heeft de mogelijkheid andere programma te starten vanuit OnScreen (sommige andere virtuele toetsenborden kunnen dat niet)
13. OnScreen kan met 1 muisklik boven- of onderaan uw scherm worden geplaatst (een mogelijkheid die andere virtuele toetsenborden niet kennen)
14. OnScreen kan, als u om wat voor reden dan ook het programma op zeer groot hebt ingesteld en het daardoor niet meer op het scherm past, automatisch naar links of rechts scrollen als u de muisaanwijzer op de rand plaatst (een mogelijkheid die andere virtuele toetsenborden niet kennen)
15. OnScreen werkt onder XP/NT/2000 (sommige andere virtuele toetsenborden kunnen dat niet)
16. De andere 'grote' virtuele toetsenborden kosten tussen de 400 en de 1800 Euro, over grote verschillen gesproken ;-)

Dus, zoals u kunt zien, kan OnScreen praktisch alles wat andere virtuele toetsenborden kennen en nogal wat meer zelfs!
OnScreen werkt samen met iedere muis-achtige, kijk voor b.v. de SAM-Joystick en de SAM-Trackball elders of op onze hardware-afdeling, deze beide machines werken prima met OnScreen, ook CrossScanner doet het prima met OnScreen.

Een RJ Cooper-product

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
OnScreen-toetsenbord à € 141,50