PRESS-TO-PLAY SERIES
Doelgroep: peuters en kleuters met fysieke beperkingen

1-Knops verhaaltjes die kinderen leren omgaan met de computer en de muis

Doelstellingen:
- Kinderen leren essentiele vaardigheden om de computer voor het leren te gebruiken.
- Kinderen leren oorzaak en gevolg.
- Kinderen leren te selecteren en te kiezen.

De Press-to-Play Serie voorziet u van een effectief, makkelijk te gebruiken product dat de principes van de 1-knopsbediening aanleert. De software werkt samen met een joystick, muis of touch screen en stelt u zodoende in staat het meest gewenste apparaat te kiezen dat de leerling of volwassene nodig heeft. De input die de leerling geeft zorgt ervoor dat er korte, geanimeerde situaties op het beeldscherm verschijnen. Daardoor leren ze oorzaak en gevolg en het maken van de juiste keuze aan, alsmede worden hun vaardigheden om de computer te bedienen vergroot. Alle titels houden de aandacht van de leerling vast en de interactie gedurende het leerproces wordt hierbij steeds meer.

De PtP-serie is als het ware het vertrekpunt voor vele leervaardigheden die met behulp van de computer bereikt kunnen worden.
- Simpelweg scannen (wachten op het scherm tot er dingen gebeuren en dan reageren) leert het kind de basis 1-knopsbediening, terwijl de leerlingen leren waar te nemen, wachten en kiezen.
- Communicatie en interactie-vaardiogheden wordt verbeterd, omdat de leerling in een leeromgeving werkt die vol zit met uitdagingen en auditieve en visuele prikkels.
- Het leerkracht-scherm stelt de begeleider in staat snel het programma aan te passen aan de mogelijkheden en behoeften van de leerling.

Hieronder een beschrijving van de verschillende programma's waarvan de handleidingen allemaal in het Engels zijn, maar de programma's zelf zijn zonder taal, dus voor Nederlandse kinderen goed te gebruiken.

Press-to-Play - Speedy
De naam zegt het al: de leerling kan gaan racen met zijn rolstoel, gaat uit vissen en speelt spelletjes.

Press-to-Play - Zoo
De leerling stuurt kinderen in het programma op reis naar de dierentuin om de verschillende dieren daar te zien en een ijsje te kopen.

Press-to-Play - Animals
Dieren doen soms rare dingen, aapjes vallen uit een boom bijvoorbeeld, als gevolg van de input die de leerling aan de computer geeft.

Press-to-Play - Sports
Speedy speelt tennis, basketbal en gaat heel hard rijden in zijn rolstoel, als gevolg van de bewegingen die de leerling maakt met zijn knop, muis, of op het aanraakscherm.

De Press-to-Play Serie is geschikt voor een groot aantal leerlingen:
- Kinderen die hulop nodig hebben om oorzaak en gevolg en het maken van keuzes onder de knie te krijgen.
- Kinderen die niet in staat zijn de meest primaire principes van het werken met de computer onder de knie te krijgen.
- Kinderen die hun basisvaardigheden op leergebied nog moeten aanleren.

Een Don Johnston-product

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Press-to-Play - (alle 4 titels) à € 236,50
Press-to-Play - Speedy Single-User à € 72,50
Press-to-Play - Speedy 5-User à € 236,50
Press-to-Play - Speedy 10-User à € 418,50
Press-to-Play - Speedy 50-User à € 1869,95
Press-to-Play - Zoo Single-User à € 72,50
Press-to-Play - Zoo 5-User à € 236,50
Press-to-Play - Zoo 10-User à € 418,50
Press-to-Play - Zoo 50-User à € 1869,95
Press-to-Play - Animals Single-User à € 72,50
Press-to-Play - Animals 5-User à € 236,50
Press-to-Play - Animals 10-User à € 418,50
Press-to-Play - Animals 50-User à € 1869,95
Press-to-Play - Sports Single-User à € 72,50
Press-to-Play - Sports 5-User à € 236,50
Press-to-Play - Sports 10-User à € 418,50
Press-to-Play - Sports 50-User à € 1869,95