SWITCHIT! HYGIËNE
Deze software is ook geschikt om met twéé losse knoppen te bedienen, nét wat moeilijker dan de 1-knopssoftware voor hen die wat ingewikkelder opdrachten aan kunnen.

Een serie activiteiten, waarin plaatjes opbouwen, verhaaltjes en flitskaarten geïntegreerd zijn, het thema is dit keer persoonlijke hygiëne. De deelgebieden zijn: douchen, tandenpoetsen, haarverzorging, schone kleding, omgaan met voedsel en er netjes uitzien.
Allemaal zaken die nodig zijn in het curriuculum van SBO- en Cluster III-scholen.
De activiteiten zijn aan te passen aan de behoeften van de verschillende leerstijlen van kinderen.

SwitchIt! Hygiëne kan op drie manieren gebruikt worden:
- Een sequentie in gebeurtenissen: 12 kleine animaties, die allemaal gebaseerd zijn op een eenvoudig thema zoals tandenpoetsen. Iedere sequentie kent 5 stappen, die zorgvuldig gekozen zijn om spreken en luisteren zo optimaal mogelijk te benutten.
- Plaatjes bouwer: maak plaatjes en zie de gemaakte plaatjes bewegen, of gebruik de zogenaamde 1-stap optie, voor heel basaal oorzaak- en gevolgeffect.
- Flitskaarten: flits door een selectie grote plaatjes, die aan een van de thema's gerelateerd zijn.

Er is bij dit programma ook een nieuw plaatjesmenu. Dit stelt niet-lezende kinderen in staat om het verhaaltje of plaatje te kiezen, waarmee ze een opdracht willen doen. De leerkracht of begeleider kan de selectie, die gekozen mag worden, instellen.
Kinderen die losse knoppen gebruiken of b.v. een Intellikeys concept toetsenbord, hebben vaak een serie van dit soort programma's nodig om hen te motiveren hun knopvaardigheid te ontwikkelen. De computer en deze software stelt hen in staat om relatief onafhankelijk nieuwe concepten aan te leren! De hele SwitchIt! series van Inclusive Technology is ontworpen om knopgebruikers te helpen hun taalvaardigheid te vergroten, tevens wordt hun 'knopvaardigheid' getraind.

SwitchIt! Hygiëne is ontwikkeld om het begrip van oorzaak en gevolg bij het indrukken van een knop (of ander invoerapparaat) te ontwikkelen en te laten zien, door het in elkaar zetten van een scene.
- Kies als begeleider hoeveel stappen nodig zijn voor het completeren van de gehele scene.
- U kunt de lengte van de beloning na iedere knop-indruk instellen.
- Het plaatjes menu stelt kinderen in staat zelf bepaalde scenes te kiezen.

Geanimeerde beloninkjes motiveren de kinderen en geven hen succeservaringen. Om aan zoveel mogelijk verschillende vragen te kunnen beantwoorden kunt u SwitchIt! Hygiëne instellen voor hen die de volgende apparaten gebruiken....
- 1 of 2 losse knoppen;
- een aanraakscherm of een muis;
- een Intellikeys toetsenbord of;
- een concept toetsenbord.

Instellingen kunnen opgeslagen en opgeroepen worden op ieder moment, zodat iedere aparte gebruiker snel met het programma aan de slag kan.
Door de neutrale tekeningen is het programma bruikbaar voor zo goed als alle leeftijden.

Minimale systeemeisen:
Windows:
- 98/2000/XP/Vista
- 350 Mhz Pentium 2 processor
- 32 Mb RAM geheugen
- Soundblaster compatibele geluidskaart en boxjes
- 16 bits geluid

Mactintosh:
- OS X vanaf 10.2.8
- 700 MHz Power PC G4 processoor
- 128 Mb RAM geheugen
Een Inclusive-product

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
SwitchIt! Hygiëne voor 1 gebruiker à € 115,95
SwitchIt! Hygiëne voor 5 gebruikers à € 220,95
SwitchIt! Hygiëne voor 10 gebruikers à € 260,95
SwitchIt! Hygiëne netwerkversie (alleen voor Windows) à € 522,50