SWITCH SKILLS 1
Doelgroep: kinderen met een motorische beperking in de basisschoolleeftijd en zelfs nog daarna!

Deze software is ook geschikt om met twéé losse knoppen te bedienen, nét wat moeilijker dan de 1-knopssoftware voor hen die wat ingewikkelder opdrachten aan kunnen.

Deze verzameling activiteiten zonder taal, die kinderen met 1-knops bediening of de muis kunnen bedienen is leuk voor vele leeftijden.
De activiteiten hebben een aantal heel aardige thema's die vanzelf motiverend zijn voor de gebruiker. Allemaal zijn het oorzaak > gevolg-activiteiten en hebben ze als doel een goede knop-bediening te trainen. De prachtige, heldere tekeningen zijn ook geschikt voor kinderen met een visuele handicap en er zijn veel geluiden en muziekjes als beloning beschikbaar.

Race auto's: druk op de knop als je een auto ziet en hij zal gaan racen.
Gorilla: druk op de knop als je het fruit ziet.
Voetballen: druk op de knop om de bal te schieten.
Klaar? Over....: druk op de knop wanneer het stoplicht groen wordt en je hoort dat je mag oversteken!
Vang de kroko's: druk op de knop als je een krokodil ziet. Kun je ze alle 6 vangen?
Monster Huis: Kies een deurtje en klik erop om te zien of er een monstertje achter verscholen zit.
Zonnebloem: druk op de knop als de bij het midden van de zonnebloem bereikt.

Dit programma houdt statiestiekjes bij over de vorderingen van de gebruiker en u kunt de moeilijkheidsgraad instellen als de gebruiker vorderingen maakt.

Let op: hoewel het programma geen taal kent, is het stuk dat de leerkracht of begeleider gebruikt voor de instelling en het volgen van de vorderingen, in het Engels!

Minimale systeemeisen:
Windows t/m XP & Mac

Een Inclusive product

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Switch Skills 1 à € 104,50