TEDDY SPELLETJES
Het programma begint met een plaatjesmenu dat een kamer laat zien. Klik op 1 van de plaatjes en het betreffende onderdeel van het programma begint.

Deze software is ook geschikt om met twéé losse knoppen te bedienen, nét wat moeilijker dan de 1-knopssoftware voor hen die wat ingewikkelder opdrachten aan kunnen.

1. Laat het gebeuren Er gebeurt iets als je op de voorwerpen klikt. Druk op de teddybeer op de trap in het menu om dit onderdeel te starten.

2. Wie is daar? Er komt iemand te voorschijn als je op 1 van de objecten op het plaatje klikt. Druk op de teddybeer onder de trap in het menu om dit onderdeel te starten.

3. Wie belt er aan? Er staat iemand achter 1 van de deuren. Klik op 1 van de deuren om hem te openen. Druk op de deur op de tweede verdieping in het beginmenu om deze activiteit te beginnen.

4. Zoek dezelfde Hier is het de bedoeling om een object te zoeken dat lijkt op het getoonde model. Het goede objectje moet naar de grijze schaduw gesleept worden.

5. Soort bij soort Dezelfde plaatjes bij elkaar zoeken. Er zijn verschillende categorieën van dingen in het programma. Sleep een voorwerp van de linkerkant van het scherm naar hetzelfde voorwerp aan de rechterkant. Druk op de linkerplank aan de muur in het beginmenu om dit onderdeel te starten.

6. Sorteer op kleur Hier moet de gebruiker voorwerpen op kleur sorteren. Er zijn twee of drie doosjes om de voorwerpen in te sorteren. Druk op de doosjes op de vloer in het beginscherm om dit onderdeel te activeren.

7. Welke hoort er niet bij? Hier zie je vier voorwerpen, waarvan er 1 niet bijhoort. Druk op de foute en die zal onmiddellijk verdwijnen! Druk op de rechterplank in het beginmenu om dit onderdeel te starten.

8. Domino Sleep de wagonnetjes naar de trein. De plaatjes op de wagons moeten hetzelfde zijn. Klik op de trein op de vloer in het beginmenu om dit onderdeel te activeren.

9. Maak het plaatje af Hier moet een voorwerpje op de juiste plaats gesleept worden. Links op het beeldscherm staat het complete, goede voorbeeld. Daar kun je goed naar kijken om het plaatje rechts af te kunnen maken. Klik op de tekening in het beginscherm om dit onderdeel te starten.

10. Plaats voorwerpen Plaats voorwerpen naar keuze in het achtergrondplaatje. Er zijn vier verschillende omgevingen: slaapkamer, woonkamer, schuurtje in de tuin en een straat. Klik een paar keer op de voorwerpen om ze te selecteren. Klik op het raam in het beginscherm om dit onderdeel te activeren.

11. Kleed de teddybeer aan Er is een meisjes- en een jongensteddybeer om aan te kleden. Er zijn een heleboel kleren waaruit een keus gemaakt kan worden. Klik een paar keer op de kleren om ze te selecteren. Klik op de teddybeer in het beginmenu om dit onderdeel te kiezen.

12. Zoek de andere helft Zoek halve plaatjes die bij elkaar horen. Sleep de rechterhelft naar de linkerhelft in de 'schilderijen'. Klik op de schilderijtjes op de rechtermuur in het beginscherm om dit onderdeel te kiezen.

Dit programma is te bedienen met: toetsenbord, muis, TouchScreen (aanraakscherm). Of met 1 of 2 losse knoppen. Het programma kent drie niveaus.

Een Lära Mera programma

Minimale systeemeisen:
Windows95/98/NT/XP
CD-Romspeler

Op de CD-Rom vindt u de Nederlandse, Engelse, Duitse, Zweedse, Deense, Finse, Noorse en Italiaanse versie! Edupro vertaalde het programma uit het Zweeds.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Teddy Spelletjes voor 1 gebruiker à € 88,95
Teddy Spelletjes voor 2 gebruikers à € 134,50
Teddy Spelletjes voor 5 gebruikers à € 267,50
Teddy Spelletjes netwerkversie à € 655,50