SWITCHTRAINER
Doelgroep: kinderen met fysieke beperkingen

Wat doet SwitchTrainer
SwitchTrainer leert leerlingen omgaan met twee schakelaars (knoppen) voor het bedienen van de computer. De oefeningen worden langzaam in moeilijkheid opgebouwd: van het eenvoudig maken van keuzes uit twee mogelijkheden, tot het kiezen uit meerdere items door met de ene schakelaar te bladeren en met de andere te selecteren. Zo leert de leerling spelenderwijs de vaardigheden die nodig zijn voor het scannend * bedienen van andere programma's en voor het spelen van computerspellen die scannend met twee schakelaars bediend worden.

De verschillende spellen zijn allemaal opgebouwd rond dezelfde zes hoofdrolspelers Kip, Muis, Mol, Zeehond, Aap en Slang, met vele leuke afbeeldingen en animaties. De spellen bieden uiteenlopende opties om te leren werken en te oefenen met twee schakelaars. Initiatief en leren door doen zijn daarbij belangrijker dan het reageren op vooraf gedefinieerde antwoorden en het uitvoeren van taken.

Het programma is in het bijzonder ontworpen voor kinderen met een fysieke beperking, al dan niet in combinatie met een leerachterstand. SwitchTrainer kan voor het grootste deel ook bediend worden met één schakelaar in de automatische scanmodus, de nadruk ligt echter op bediening met twee schakelaars.

Scannen
De bedieningsproblemen van een computer kunnen voor mensen zo groot zijn dat ze niet met een (aangepast) toetsenbord of muisvervanger kunnen werken. Besturing van de PC met één of twee schakelaars is dan een optie. De bediening is indirect: de gebruiker wijst niet rechtstreeks een teken aan, maar bestuurt een aanwijskader of cursor die stap-voor-stap de verschillende opties langsloopt.

Bij automatische scanning worden de opties automatisch doorlopen. Zodra de aanwijzer bij de gewenste optie is, activeert de gebruiker zijn of haar schakelaar. Bij stepscanning werkt de gebruiker met twee schakelaars: met de eerste beweegt hij of zij zelf de aanwijzer, met de tweede wordt de gewenste optie geactiveerd.

In scannende software worden vaak verschillende scanpatronen aangeboden. Zo worden bij lineair scannen alle opties één-voor-één doorlopen, terwijl bij rij-kolom scanning eerst de rijen worden gescand en na selectie de opties binnen de gekozen rij.

Er zijn ook communicatiehulpmiddelen en omgevingsbedieningen die scannend bediend kunnen worden. Vaak wordt de gescande optie dan aangegeven door middel van een lampje.

Voor gebruikers met een visuele beperking kan een lampje of kader onbruikbaar zijn. Voor deze gebruikers bieden sommige hulpmiddelen de mogelijkheid van auditieve scanning: een begeleider spreekt dan voor alle opties een korte auditieve "cue" in, die bij het scannen hoorbaar wordt gemaakt.

Minimale systeemeisen:
- Pentium III 1.5 GHz
- 512 MB RAM
- Max 65 MB Available Disk Space
- Screen Resolution Minimum 800 x 600 at 16-Bit-Colours
- Sound Card
- CD Drive
- Windows 2000/XP/Vista
- Aanbevolen: 17" Monitor, TFT Flat Screens met een reactietijd van minder dan 30 ms.
- 3D Graphics Card: ATI Radeon 9800 or GeForce 4 Graphics Card met 64 MB VRAM of meer
- DirectX 9.0c

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
SwitchTrainer voor 1 gebruiker à € 120,95
SwitchTrainer voor 5 gebruikers à € 335,50