SWITCH SKILLS 2
Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar, die baat hebben bij programma's die met één druk op de muisknop of losse schakelaar (scannend) bediend kunnen worden.

Deze software is ook geschikt om met twéé losse knoppen te bedienen, nét wat moeilijker dan de 1-knopssoftware voor hen die wat ingewikkelder opdrachten aan kunnen.

Switch Skills 2 heeft twintig activiteiten op een elementair niveau. Druk op de schakelaar of het aanraakscherm als een groot en duidelijk object wordt weergegeven en zie een geanimeerde beloning tevoorschijn komen. Spannende muziek bevordert de motivatie!

Activiteiten op een hoger niveau in het programma vereisen een meer visuele discriminatie, hoewel de meeste nog steeds prima kunnen worden gespeeld door mensen met een ernstige visuele handicaps. Verschillende, instelbare opties kunnen per individu worden ingesteld en helpen mee de vaardigheden van de gebruiker in kleine stapjes te ontwikkelen.

Vier activiteiten bieden mogelijkheden voor creatieve en experimentele spelletjes door jonge gebruikers, bijv. de spuitbus die zigzag over een muur verf spuit wanneer op de schakelaar gedrukt wprdt. De onderdelen van uiteenlopende moeilijkheidsgraad en onderwerp moeten appelleren aan een breed scala van leeftijden.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Switch Skills 2 voor 1 gebruiker à € 92,95
Switch Skills 2 voor 5 gebruikers à € 187,95
Switch Skills 2 voor alle gebruikers op 1 geografische locatie à € 282,50