WORDS AND SENTENCES
Doelgroep: leerlingen die Engels willen leren en aangewezen zijn op software met één of twee losse knoppen voor de bediening. Omdat het programma ook prima werkt met toetsenbord en/of muis, kunnen ook leerlingen op de basisschool uitstekend overweg ermee!

Deze software is ook geschikt om met twéé losse knoppen te bedienen, nét wat moeilijker dan de 1-knopssoftware voor hen die wat ingewikkelder opdrachten aan kunnen.

Dit programma is ontworpen om leerlingen van alle leeftijden te helpen met Engels leren. Het zal ook leerlingen helpen met specifieke leerproblemen, zoals dyslexie. Leerlingen leren om de woorden te begrijpen en uit een zin de inhoud op te maken. Words and Sentences bevat 15 verschillende activiteiten met volledige spraak ondersteuning. Het is een programma om taal en geletterdheid te ontwikkelen met vele aantrekkelijke volledige gekleurde afbeeldingen.

Minimale Systeemeisen:
- Windows XP, Windows 7
- Het programma kan gebruikt worden met een of twee schakelaars, toetsenbord, touchscreen of muis.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Words and Sentences à € 156,95