BIG BANG PATTERNS
Doelgroep: kinderen met visuele beperkingen, kinderen met mentale achterstanden, kinderen met motorische problemen.

Big Bang Patronen (patterns) bevat meer dan zestig verschillende animaties in twee felle kleuren, met levendige muziek en geluidseffecten om actie en reactie te stimuleren. De animaties zijn helder, krachtig en pakkend om de aandacht te trekken en de gebruiker aan te moedigen om naar het beeldscherm te kijken en met de computer te leren omgaan.

Drie verschillende activiteiten maken het mogelijk het programma te gebruiken als training voor oorzaak en gevolg, of gewoon om de gebruiker op een ervaringsgerichte niveau ermee te laten werken. Een set handige opties stelt u in staat de kleuren en andere instellingen op maat in te stellen voor de gebruiker.

Minimale systeemeisen:
- Windows Vista en 7

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Big Bang Patterns voor 1 gebruiker à € 104,50
Big Bang Patterns voor 5 gebruikers à € 198,50
Big Bang Patterns voor 10 gebruikers à € 240,50
Big Bang Patterns Netwerkversie Windows à € 481,50