CLEVY DYSCOVER
Doelgroep: kinderen met dyslexie, kinderen die leren lezen in basis- en speciaal onderwijs

- Speciaal voor kinderen met dyslexie
- Klanken lezen, zien en horen
- Klanken zijn gemakkelijk te vinden en goed leesbaar
- Iedere klankgroep een eigen kleur
- Functioneert in alle computerprogramma's
Bekijk de online demonstratie op de Clevy website

Speciaal ontwikkeld voor kinderen met dyslexie
De Clevy Dyscover is een speciale dyslexiecover voor het Clevy Keyboard. Door de Clevy Dyscover als een hoes over het Clevy Keyboard te plaatsen en de Dyscover software te installeren ontstaat een educatief hulpmiddel voor kinderen met dyslexie.

Klanken zien en klanken horen
Na installatie van de Dyscover software en het plaatsen van de Clevy Dyscover over het Clevy Keyboard, zijn alle klanken zowel te zien als te horen. De letters waaruit de klank bestaat verschijnen na het indrukken van de toets op het beeldscherm van de computer en het bijbehorende geluid komt door de speakers.
De combinatie van klanken zien en klanken horen stimuleert de auditieve verwerking en biedt hulp bij het automatiseringsprobleem van kinderen met dyslexie. Ook het kleurgebruik ondersteunt de kinderen. Alle klanken zijn gemakkelijk te vinden en door de grote toetsen goed leesbaar.

Het Clevy toetsenbord is een vergroot en vereenvoudigd toetsenbord.
Sinds kort is er ook voor het Clevy Azerty toetsenbord een 'Dyscover'. Dit is een hoes die over het toetsenbord past en werkt in combinatie met een computerprogramma. Deze twee samen zorgen er voor dat je klinker- en medeklinkerverbindingen (bijvoorbeeld aa, oe, sch, eeuw) kunt typen met één toets. Bovendien spreekt het programma elke letter uit die je typt, maar het kan geen woorden of zinnen voorlezen.

De ontwikkeling
De Clevy Dyscover is ontwikkeld in samenwerking met verschillende dyslexie-experts zoals remedial teachers, docenten basisonderwijs en kinderen met dyslexie en hun ouders. De Clevy Dyscover helpt kinderen met dyslexie bij het gebruiken van de computer en maakt het oefenen met klanken een stuk leuker. Om het gebruiksgemak te optimaliseren, functioneert de Clevy Dyscover in alle computerprogramma's en is de bijbehorende software op een onbeperkt aantal computers te installeren.

Klik hier voor het complete Clevy assortiment.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Clevy Dyscover à € 119,50
Clevy Dyscover Azerty à € 149,50