CLEVY CONTRAST
Doelgroep: kinderen en volwassenen die baat hebben bij een toetsenbord met grote toetsen en die gezien hun visuele problemen een toetsenbord met groot contrast nodig hebben.

Na intensieve samenwerking met verschillende experts op het gebied van slechtziendheid is nu voor deze groep mensen het zwart witte Clevy toetsenbord ontwikkeld.

Sinds jaren staat Clevy bekend als producent van het vertrouwde Clevy keyboard, een robuust toetsen bordspeciaal bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Vanwege het formaat van de toetsen, die 4 keer groter zijn dan die van een regulier toetsenbord, bood dit toetsenbord echter ook uitkomst voor mensen met een visuele beperking. Een beter contrast maakt het nóg bruikbaarder maakt voor visueel beperkten. Bovendien heeft het hierdoor een kleurstelling gekregen die meer rekening houdt met gebruik door mensen uit verschillende leeftijdsklassen.

Kenmerken:
- Zeer hoog contrast en een extra duidelijk lettertype.
- Voor een betere identificatie zijn de toetsen, letters en leestekens op het Clevy Contrast Keyboard verhoudingsgewijs vele malen groter dan op een regulier toetsenbord.
- De toetsen zijn afzonderlijke beter te onderscheiden doordat in plaats van de letters juist de drukvlakken op de toetsen gedrukt zijn.
- Door de kleurstelling wordt het QWERTY / lettergedeelte zeer duidelijk afgescheiden van de overige toetsen, zoals de leestekens en de cijfers. Bovendien ontstaan hierdoor referentiepunten waardoor de gebruiker gemakkelijker de toetsen kan identificeren.
- De grijze behuizing zorgt voor een duidelijke afbakening van de toetsgedeelten.

Ook dit Clevy toetsenbord heeft zowel een USB- als PS2-aansluiting

Klik hier voor het complete Clevy assortiment.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Clevy Contrast à € 134,50