GÉ-MOUSE NIEUW VERSIE 2
Stand 1
De Gé-Mouse is een aanpassing om een computer te bedienen met 2 functies. Met de ene functie kan de richting geselecteerd worden (door te klikken brandt het ene na het andere lampje in de richting van de klok). Met de andere functie kan de richting geactiveerd worden (de cursor gaat bewegen in de richting van het brandende lampje). Die twee functies kunnen bijvoorbeeld twee drukschakelaars zijn of een hoofdsteun met links-rechtsbediening. Het groene lampje linksboven geeft een linker muis klik. Men kan overschakelen naar stand 2 door de linker muisknop langer dan 4 seconden ingedrukt te houden. Ter bevestiging gaan het linker- en rechtermuisklik lampje een aantal keren knipperen.

Stand 2
De Gé-Mouse/scan is een aanpassing om te scannen met 2 functies. Het groene lampje linksboven geeft een linker muis klik. Het groene lampje rechtsboven geeft een rechter muis klik. Ook hier kan men weer over schakelen naar stand 1 door de linker muisknop langer dan 4 seconden ingedrukt te houden. Ter bevestiging gaan het linker- en rechtermuisklik lampje een aantal keren knipperen.

Ondanks een ernstige motorische beperking kan een computer zo toch volledig bediend worden.
Een zogenaamde muisemulator is al ingebouwd en is dus niet meer nodig.
De snelheid van muis is in te stellen. En dat alles via USB.

Klik hier om de drivers voor dit product te downloaden.

Een Gé-Adaptations product.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Gé-Mouse Nieuw versie 2 à € 275,00