VIBE-LITE SWITCH
Doelgroep: kinderen en volwassenen die naast visuele, ook tactiele feedback kunnen gebruiken als ze werken met een losse knop.

Met deze knop kunt u een keuze maken uit de volgende mogelijkheden om uw computer te bedienen: kortstondig (1 x de klik en dan weer 'loslaten'), 'op slot zetten' (1 keer ingedrukt, blijft ingedrukt) of via een vaste tijdinstelling. Deze tijd is instelbaar van 5 seconden to 2 minuten! Daarna wordt de knop weer 'losgelaten'.

De knop knippert om de vier seconden, en wordt verlicht als de knop wordt ingedrukt en tegelijk voelt de gebruiker een trilling. Deze beide mogelijkheden zijn eventueel uit te zetten!

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Vibe-Lite Switch à € 92,50