SERIËLE AANSLUITING PC

Apparaten die aangesloten worden via de seriële poort van uw computer kunnen qua betrouwbaarheid te wensen overlaten, omdat in de loop der jaren de ontwerpen van de moederborden van de computers die op de markt kwamen, geringe afwijkingen opleverden.