COMPUTER AANVRAGEN
Voor ouders met een verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte zoon of dochter op een regulieren school voor primair of voortgezet onderwijs is het mogelijk een desktopcomputer voor hem of haar aan te vragen, met bijbehorende computertafel, evt. een bijbehorende stoel en evt. andere (ergonomische) aanpassingen als knoppen, groter of juist kleiner toetsenbord of speciale muizen e.d. (Zie onze afdeling hardware verderop op onze site!). Mits u het goed onderbouwt, b.v. in verband met het vrij frequente verhuizen van de PC, is een notebookcomputer in een enkel geval ook mogelijk!

Aangepaste software kan de school waar uw kind op zit uit het leermiddelenbudget of de aanvulling vergoeding materiële instandhouding van € 890,- doen. Dit bedrag krijgt een school voor (speciaal) basisonderwijs als ze een leerling plaatst met een handicap.

E.e.a. moet aangevraagd worden via het UWV. Hoe gaat dat in zijn werk?
De ouders doen een aanvraag voor een computer die op school gebruikt kan worden, waardoor hun kind het onderwijs in de groep beter kan volgen. De aanvraag geschiedt op grond van de REA-wetgeving. In de motivatie moet u de computer een middel ter vervanging voor het schrijven noemen. Problemen met de fijne motoriek is ook een goede frase om op te nemen. Om de aanvraag zo snel mogelijk af te wikkelen, kunt u het beste meteen bij de eerste brief evr. Medische rapportage noemen en daarbij b.v. Downsyndroom (of een andere handicap waarmee uw kind te maken heeft natuurlijk) noemen. Dit voorkomt vaak een verwijzing naar een keuringsarts.
Ook moet het evt. sofinummer genoemd worden. Een verslag van de Ambulante Begeleiding, die uw kind vanuit een school voor ZML op de basisschool ontvangt, of van de groepsleerkracht van de school voor regulier onderwijs, kunnen meegezonden worden ter ondersteuning van de aanvraag.
De computer hoort bij het kind, als hij of zijn naar een andere school of instelling gaat, moet de computer mee met het kind. De ouders zijn daar verantwoordelijk voor. Het is verstandig de computer in vakantieperiodes thuis te hebben.
Probeer door een telefoontje vooraf even na te gaan wie de contactpersoon is voor de aanvraag van een computer.

Edupro heeft, als u serieus een aanvraag wilt gaan doen, een voorbeeldbrief voor u en kan desgewenst een complete offerte uitbrengen voor een desktopcomputer met alle aangepaste voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de aanvraag!

Stuurt u ons een mailtje als u dit van plan bent onder aanvraagPC@edupro.nl