PLAATJES EN CIJFERS
Doelgroep: kinderen van 3 jaar en ouder.
Eén van de programma's van het Franse Génération 5. Bekend van de Babymuis, die we al enkele jaren importeren, verwierven deze cd-roms in Frankrijk al veel succes! Nu ook in het Nederlands verkrijgbaar tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

Met de kleine monsters zal uw kind de raadsels van cijfers ontdekken.
Met de verschillende activiteiten (honderden vragen) zal uw kind:
- Cijfers herkennen
- Cijfers kunnen vergelijken en ordenen
- Voorwerpen kunnen tellen
- Het juiste antwoord geven en de kleine monsters verslaan
- Een eerste indruk krijgen van optellen

Het programma houdt de vorderingen van uw kind bij en biedt hem/haar meer en meer uitdagende oefening aan, a.d.h.v. de vooruitgang van uw kind.
Omdat dit programma is ontwikkeld in samenwerking met leraren, psychologen en specialisten, zal dit programma er voor zorgen uw kind cijfers gaat leren herkennen, vergelijken en ordenen. Ook zal het programma het geheugen, de aandacht en de reacties van uw kind mee helpen ontwikkelen.

Talen beschikbaar op deze CD-Rom: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Nederlands. (Gebruiksaanwijzing en verpakking : Engels)

Minimale systeemeisen:
PC : Pentium II, Windows 95/98/2000/Millenium/NT, XP, 32 Mb geheugen in RAM.
Mac : System 7,5 of hoger, 32 Mb RAM-geheugen.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Plaatjes en cijfers à € 21,50