VORMEN EN KLEUREN
Doelgroep: Kinderen van 3 jaar en ouder.
Ontdek de vormen en kleuren met de kleine monsters! Honderden vragen worden in de verschillende spelletjes aangeboden.
Uw kind zal bijvoorbeeld:
- De vele tekeningen kleuren, van de eenvoudige tot het meeste complex
- De verborgen afbeeldingen vinden
- Kleuren en Vormen herkennen en benoemen maar ook vertrouwde voorwerpen.
- Leren zichzelf te plaatsen in de plaats en tijd.

Het programma houdt de vorderingen van uw kind bij en biedt hem/haar meer en meer uitdagende oefening aan, a.d.h.v. de vooruitgang van uw kind.
Omdat dit programma is ontwikkeld in samenwerking met leraren, psychologen en specialisten, zal dit programma er voor zorgen uw kind kleuren en vormen gaat leren herkennen. Ook zal het geheugen, aandacht en reacties van uw kind ontwikkelen.

Talen beschikbaar op deze CD-Rom: Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Nederlands. (Gebruiksaanwijzing en verpakking : Engels)

Minimale systeemeisen:
PC : Pentium II, Windows 95/98/2000/Millenium/NT, XP, 32 Mb geheugen in RAM.
Mac : System 7,5 of hoger, 32 Mb RAM-geheugen.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Vormen en Kleuren à € 21,50