HAPPENINGS
Doelgroep: kinderen van 2-7 jaar met een motorische, cognitieve handicap, dan wel ontwikkelingsachterstand.

Deze software is ook geschikt om met twéé losse knoppen te bedienen, nét wat moeilijker dan de 1-knopssoftware voor hen die wat ingewikkelder opdrachten aan kunnen.

Het programma is gemaakt om vaardigheden op het gebied van visuele perceptie mee te helpen ontwikkelen. Ook 1-knopsbediening wordt getraind, alsmede taalvaardigheid. Happenings is een oorzaak- en gevolg 1-knopsprogramma met prachtige plaatjes, animaties en geluiden als beloning.

Er zijn 32 verschillende plaatjes die langzaamaan op het beeldscherm verschijnen, iedere keer als er een druk op de knop wordt gegeven, dan wel met de muis geklikt wordt of een toets van het toetsenbord wordt aangeraakt. Iedere keer als er geklikt wordt, wordt er meer van het plaatje zichtbaar. Als het plaatje volledig is, hoort u een geluid of een muziekje en verschijnt een korte animatie als beloning.

Happenings begint met een menu met 4 verschillende icoontjes, die de categorieen Muziek, dieren, sport en beroepen voorstellen. Er zijn 8 verschillende plaatjes in iedere categorie. Er is een groot aantal instellingsmogelijkheden in het programma om het helemaal aan uw wensen te laten voldoen.

U kunt het volgende kiezen:
- Automatische instelling: dit gaat als het ware om de menustructuur van het programma heen. Er komt gewoon een nieuw plaatje als het eerste plaatje is afgemaakt en de animatie is verschenen. U kunt 1 of meerdere van de 4 categorieen kiezen.
- U kunt een wachttijd instellen voordat een andere druk op de knop wordt geaccepteerd door het programma.
- U kunt kiezen of u een onderdeel of het hele figuur van de knoppen in de menu's wilt laten zien.
- U kunt het aantal buttons in het menu kiezen dat u wilt.
- U kunt ervoor kiezen de plaatjes met of zonder achtergrond af te laten beelden. Zonder achtergrond wordt het figuurtje, dat later als animatie wordt getoond, opgebouwd met iedere klik van knop, muis of toetsenbord. Als u kiest voor een achtergrond, dan zult u daar de voor de hoofdfiguur op de pagina relevante informatie, om zodoende communicatie te stimuleren.
- U kunt het aantal klikken instellen dat nodig is om een plaatje op te bouwen.
- U kunt het plaatje voorwaarts of achterwaarts opbouwen.
- U kunt aangeven hoeveel keer de animatie wordt getoond (hoeveel 'loops' de animatie maakt)
- U kunt de snelheid van de animatie instellen.

Ook verkrijgbaar in netwerk versie!

Een LäraMera produkt.

Systeemeisen:
Windows 95/98/2000/ME/XP

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Happenings versie voor 1 gebruiker à € 68,50
Happenings versie voor 2 gebruikers à € 103,50
Happenings versie voor 5 gebruikers à € 207,50
Happenings netwerk-versie à € 623,50