FILIOKUS
Doelgroep: kinderen van 4-12 jaar met een motorische, cognitieve handicap, dan wel ontwikkelingsachterstand.

Het programma is gemaakt om vaardigheden op het gebied van visuele perceptie mee te helpen ontwikkelen. Ook 1-knopsbediening wordt getraind, alsmede taalvaardigheid. Prachtige, maar eenvoudige foto's en plaatjes zijn gekozen.

Er zijn 30 verschillende plaatjes die langzaamaan tevoorschijn komen als de losse knop, muis of toets op het toetsenbord worden ingedrukt. U kunt van tevoren kiezen in hoeveel klikken het plaatje zichtbaar moet worden. U kunt kiezen of u een achtergrond wilt of niet. Iedere keer als er een klik van knop, muis of toets door de computer wordt waargenomen, wordt een groter stuk van het gekozen plaatje zichtbaar. Als het hele plaatje klaar is, hoort u een geluid of muziekje en wordt een animatie zichtbaar. Dit geluid en deze animatie gaan door tot er weer een klik door de computer wordt waargenomen.

Dit programma werkt met een aanraakscherm, losse knop, muis of toetsenbord.

Een LäraMera produkt.

Systeemeisen:
Windows 95/98/2000/XP

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Filiokus versie voor 1 gebruiker à € 62,50
Filiokus versie voor 2 gebruikers à € 92,95
Filiokus versie voor 5 gebruikers à € 193,95