LEER MEER OVER WOORDEN
Doelgroep: kinderen tussen de 5 en 8 jaar, kinderen met fysieke en/of verstandelijke beperkingen.

Deze software kan met 1 of 2 losse knoppen worden bediend (ook met muis/toetsenbord/touchscreen)

Leer meer over woorden kent een aantal heel aardige onderdelen. Het is met name bedoeld om het kind mee te helpen met letters en woorden om te gaan en kan een rol spelen bij het aanvankelijk technisch lezen op school en thuis.

De onderdelen:

Alfabet
Vul de ontbrekende letter in met het toetsenbord.
6, 12 of 18 letters ontbreken, afhankelijk van het ingestelde niveau.

Woord en Plaatje
Je ziet drie plaatjes aan de linkerkant van het scherm en eenzelfde aantal woordjes onderaan het scherm.
Het is de bedoeling dat plaatje en woord bij elkaar gezocht worden.
Als je hulp nodig hebt, klik op het plaatje en je hoort wat het is.

Spel woorden
Drie plaatjes staan aan de linkerkant van het scherm. Rechts daarvan staan lijntjes, daarop moet het juiste woord komen!

Woorden zoeken Een schaakbordpatroon vol met letters! Tussen de letters zitten woorden verstopt. Eén woord op niveau makkelijk, drie woorden bij de keuze voor een gemiddeld niveau en vijf woorden als de keuze voor moeilijk is gemaakt.
Klik op iedere letter om die te markeren, als een word helemaal goed is, zal het plaatje onderaan het scherm ingekleurd worden als beloning. Als je hulp nodig hebt, klik op het plaatje en je hoort wat het is.

Beginletter
Je ziet drie plaatjes aan de linkerkant van het scherm en eenzelfde aantal woordjes onderaan het scherm.
Het is de bedoeling dat plaatje en woord bij elkaar gezocht worden.
Maar nu zijn de beginletters hetzelfde!

Kruiswoord
Het programma maakt automatisch kruiswoordpuzzeltje van woorden uit de gekozen woordenlijst.

Instellingen
Je kunt kiezen uit:
- Eén of twee losse knoppen
- Muziek en geluid aan.uit
- Grootte van de letter, markeerkleur bij het scannen, niveau
- Maak instellingen voor iedere gebruiker

Leer Meer Editor De meeste activiteiten in Leer meer over woorden maken gebruik van de geselecteerde woordenlijst. Met de Editor kun je woorden veranderen, de standaard woordenlijst uitbreiden en zelfs een nieuwe woordenlijst aanmaken.
Start de Editor door het betreffend icoon in de programmagroep aan te klikken.

Minimale systeemeisen:
Windows 98, 2000, XP

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Leer meer over woorden voor 1 gebruiker à € 68,50
Leer meer over woorden voor 2 gebruikers à € 103,50
Leer meer over woorden voor 5 gebruikers à € 207,50
Leer meer over woorden netwerkversie à € 377,50