OKI-LEZEN 2
Doelgroep: kinderen van 5-8 jaar

Een prachtig letterspel!
Na het leren combineren met Oki-Lezen 1 beginnen kinderen nu echt met lezen. De volgende stap is het leren lezen is Oki-Lezen 2. Een taalspel met 150 eerste leeswoorden. Spelenderwijs leren kinderen woorden herkennen. De woorden die gebruikt worden sluiten goed aan bij de bekende leesmethodes van school.
Oki-Lezen 2 is een goede aanvulling op de basisschool. Ook voor de kinderen die al lezen is het een hele goede ondersteuning en kan een goede methode zijn om de snelheid te verbeteren.

Er zijn 6 verschillende oefenvormen op 3 niveaus zodat er gedurende een lange tijd met Oki-Lezen 2 kan worden gewerkt. Tevens is gebleken dat Oki-Lezen 2 ook voor kinderen met taalproblemen een goede aanvulling is om de 150 basiswoorden onder de knie te krijgen.

Rapportcijfer 8 van het tijdschrift Compukids!

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Oki-Lezen 2 à € 21,50