OKI-REKENEN 2
Doelgroep: kinderen van 7-12 jaar, leerlingen in het speciaal onderwijs

Een doeltreffende tafeltrainer!
Vele kinderen hebben moeite om tafels te begrijpen. Dit Okido-programma leert kinderen op een speelse manier wat tafels zijn.
De tafels kunnen op 6 verschillende manieren getraind worden.

Oki-Rekenen 2 is interactief zodat de kinderen zelfstandig kunnen bepalen welke opdrachten en tafels zij willen uitvoeren. Spelenderwijs worden zo de tafels aangeleerd. Er volgt directe feedback bij een foutief antwoord. Alle tafels van 1 t/m 10, 12, 20 en 100 worden behandeld.
Voor kinderen is het nu de kunst/ uitdaging om als eerste een TAFELDIPLOMA te behalen.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Oki-Rekenen 2 à € 21,50