OKI-LEZEN 1
Doelgroep: kinderen van 3- 10 jaar, leerlingen in het speciaal onderwijs

Eindeloos
Voorbereidend op het lezen heeft Okido een programma ontwikkeld waarmee kinderen leren combineren zoals woorden gecombineerd behoren te worden. Oki-Lezen 1 is een ontwikkelingsspel waarbij steeds meerdere kaarten (met figuren, plaatjes en combinaties) bij elkaar gezocht en/of gecombineerd moeten worden.
Goed kijken en dan op het juiste plaatje klikken.

Door steeds goed te kijken en te vergelijken is Oki-Lezen 1 een goede voorbereiding op het lezen. Na elk spel zie je meteen of de oplossing goed is. Dit vergroot het leeraspect en prikkelt het concentratievermogen.

Het tijdschrift Compukids geeft Oki-Lezen 1 het rapportcijfer 9!

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Oki-Lezen 1 à € 21,50