OKI-VERKEER
Doelgroep: kinderen van 8-12 jaar in basis- en speciaal onderwijs

Veilig in het verkeer! Oki-Verkeer is een uitgebreid educatief programma omtrent verkeersopvoeding als voorbereiding op het verkeersdiploma.
Oki-Verkeer is ontwikkeld in samenwerking met: "3VO".
Via verschillende oefenvormen worden alle belangrijke verkeersborden en verkeersregels op een speelse manier aangeleerd, zoals:
- zoeken van verkeersborden, leren van omschrijvingen bij verkeersborden, oplossingen geven bij afgebeelde verkeerssituaties (dia's), quizvragen alleen of met z'n tweeën spelen. De verkeersregels zijn af te drukken.

Met verkeersproef in het vooruitzicht (groep 7) kunnen met dit programma verkeersborden en -regels op een speelse manier aangeleerd worden.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Oki-Verkeer à € 21,50