OKI-TIJD
Doelgroep: kinderen van 6-10 jaar in basis- en speciaal onderwijs.

Het stoere rekenfestijn! Met Oki-Tijd kun je op interactieve wijze kennismaken met alle aspecten rondom het fenomeen "tijd" in de breedste zin van het woord.
Vadertje Tijd neemt je mee op reis: ergens in het jaar, in een seizoen, op een dag, op een gegeven tijdstip... Het programma kent 3 niveaus en 5 spelonderdelen: leren klokkijken, dag- en nachtsituaties, kalender (dagen, weken, maanden en het jaar) en seizoenen.
Ook ie er een afsluitende quiz waarin jouw tijdsbesef wordt getoetst.

Bekijk het dagelijks leven van diverse kanten. Verwonder je over de vele aspecten waarin de tijdsfactor een belangrijke rol speelt. Met al deze informatie kun je als geen ander een spreekbeurt houden of werkstuk maken.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Oki-Tijd à € 21,50