MUISWERK THUIS CD-ROM 1: BASISGRAMMATICA EN SPELLING
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van de drie Muiswerkprogramma's Basisgrammatica, Basis Werkwoordspelling, Basisspelling. Deze programma's bevatten een spelelement. Met elke oefening waarmee de leerling 100% scoort, verdient hij een of meer virtuele Eurodubbeltjes die in een spaarmuis verdwijnen. Alle oefeningen hebben feedback.

Muiswerk Basisgrammatica
Doelgroepen: bao (vanaf groep 5), so, vso, remediëring in vo en ve, nt2.

In Basisgrammatica wordt aandacht besteed aan de drie belangrijkste woordsoorten die de traditionele grammatica onderscheidt. Verder komen de eerste beginselen van zinsontleding aan de orde.

Muiswerk Basis Werkwoordspelling
Doelgroepen: bao (vanaf groep 5), so, vso, remediëring in vo en ve, nt2.

Doel: Basis Werkwoordspelling is een programma voor het leren schrijven van de werkwoordsvormen. Er wordt aandacht besteed aan het hele algoritme van de spelling van regelmatige werkwoorden en ook aan de verleden tijd van onregelmatige werkwoorden. Het bestand valt in vier delen uiteen: de afdelingen Grammatica, Tegenwoordige Tijd, Verleden Tijd en Andere Vormen.

Muiswerk Basisspelling
Doelgroepen: bao (vanaf groep 5), so, vso, remediëring in vo en ve, nt2.

Het Muiswerkprogramma Basisspelling bestrijkt de basisregels van de Nederlandse spelling; regels die op de basisschool veelal worden aangeleerd en waarmee in het voortgezet onderwijs vaak nog wordt geoefend. Zowel allochtone als niet allochtone leerlingen kunnen er hun voordeel mee doen. Buiten het bestek van dit programma valt de stof van het aanvankelijke spellen, d.w.z. het verband tussen klanken en letters en ook het grootste deel van de inprentwoorden. Wel komen in het programma enkele inprenttechnieken aan bod, waarmee op een tamelijk willekeurig corpus van woorden geoefend wordt.

Bij elkaar bevat deze Muiswerk Thuis CD1: 369 uitlegschermen, 159 oefeningen en 3731 vragen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 1: Basisgrammatica en Spelling à € 74,50