MUISWERK THUIS CD-ROM 4: NT2
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van de Muiswerkprogramma's Woordkennis 1 t/m 5 en Grammatica 1 t/m 3. Alle oefeningen hebben feedback.

Muiswerk Woordkennis 1-5
Doelgroepen: nt2 in bao (hoogste klassen ), bavo, vmbo, havo/vwo, mbo, ve, vso.

Muiswerk Woordkennis 1-5 is bedoeld om de woordenschat te vergroten van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie. Welke moedertaal de leerling spreekt is voor het gebruik van het programma niet van belang. Woordkennis 1 is bedoeld voor leerlingen die het Nederlands nog nauwelijks beheersen. Dit bestand bevat verschillende oefeningen met geluid. Het programma is naast elke lesmethode te gebruiken.

Muiswerk Grammatica 1-3
Doelgroepen: nt2 in bao (hoogste klassen ), bavo, vmbo, havo/vwo,mbo, ve, vso.

Muiswerk Grammatica 1-3 is bedoeld om anderstaligen te leren hoe het Nederlands in elkaar zit. Het programma is naast elke lesmethode te gebruiken. Grammatica I is geschikt voor gebruik in de basisfase van het taalonderwijs. Cito-niveau 1 moet vooraf wel ongeveer gehaald zijn. Grammatica II en III zijn voor tussen- en schakelfase: Cito-niveau 2-4.

Bij elkaar bevat deze Muiswerk Thuis CD4: 645 uitlegschermen, 359 oefeningen en 4266 vragen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 4: NT2 à € 74,50