MUISWERK THUIS CD-ROM 5: SPELLING
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van de Muiswerkprogramma's Leestekens, Spelling Werkwoorden, Gevarieerde Spelling en Nieuwe Spelling. Alle oefeningen hebben feedback.

Muiswerk Leestekens
Doelgroepen: bao (snelle leerlingen), bavo, vmbo, havo/vwo, mbo, ve, nt2.

Leestekens is een programma voor het leren gebruiken van de lees- en spellingtekens. Aan de orde komen: zinnen indelen, afsluittekens, afkortingen, komma, gedachtestreepje, puntkomma, dubbele punt, aanhalingstekens, hoofdletter, haakjes, trema, apostrof, accentteken, koppelstreepje, weglaatstreepje, afbreekstreepje.

Muiswerk Spelling Werkwoorden
Doelgroepen: bao (snelle leerlingen), bavo, vmbo, havo/vwo, mbo, ve, nt2.

Spelling Werkwoorden is een programma voor het leren schrijven van de werkwoordsvormen. Het programma behandelt de spelling van: infinitief, tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, en voltooid deelwoord gebruikt als bijvoeglijk naamwoord. Het besteedt ook aandacht aan twee noodzakelijke grammaticaonderwerpen: de persoonsvorm en het onderwerp.

Muiswerk Gevarieerde Spelling
Doelgroepen: bao (snelle leerlingen), bavo, vmbo, havo/vwo, mbo, ve, nt2.

Gevarieerde Spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels van het Nederlands, met uitzondering van de werkwoordspelling.

Muiswerk Nieuwe Spelling
Doelgroepen: havo/vwo, mbo, ve

In Muiswerk Nieuwe Spelling wordt aandacht besteed aan alle spellingaspecten waarin met ingang van 1996 wijzigingen zijn ingevoerd. Daarbij gaat het erom dat leerlingen zich zowel de regels als de belangrijkste inprentwoorden eigen maken. Er is uitsluitend uitgegaan van de woorden en regels van het Groene Boekje, omdat daar de officiële spelling in staat. De toets Nieuwe Spelling bestaat uit 22 variabele meerkeuzevragen en alle onderwerpen van het bestand komen aan de orde: voorkeurspelling, veranderde voorkeur, Engelse werkwoorden, tussenklank, streepje, accent en teken.

Bij elkaar bevat Deze Muiswerk Thuis CD5: 390 uitlegschermen, 141 oefeningen en 2194 vragen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 5: Spelling à € 74,50