MUISWERK THUIS CD-ROM 6: WOORDKENNIS
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van de Muiswerkprogramma's Woordkennis 1 t/m 5. Alle oefeningen hebben feedback.

Muiswerk Woordkennis 1-5
Doelgroepen: nt2 in bao (hoogste klassen ), bavo, vmbo, havo/vwo, mbo, ve, vso.

Woordkennis 1-5 is bedoeld om de woordenschat te vergroten van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie. Welke moedertaal de leerling spreekt is voor het gebruik van het programma niet van belang. Woordkennis 1 is bedoeld voor leerlingen die het Nederlands nog nauwelijks beheersen. Dit bestand bevat als extra enkele oefeningen met geluid. Het programma is naast elke lesmethode te gebruiken.

Bij elkaar bevat deze Muiswerk Thuis CD6: 264 uitlegschermen, 198 oefeningen en 1122 vragen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 6: Woordkennis à € 74,50