MUISWERK THUIS CD-ROM 7: FORMULEREN
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van de Muiswerkprogramma's Formuleren en Formuleren voor gevorderden. Alle oefeningen hebben feedback.

Muiswerk Formuleren
Doelgroepen: bavo, bao (snelle leerlingen), ve, nt2

Muiswerk Formuleren is gemaakt voor leerlingen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs (basisvorming) en voor snelle leerlingen van de basisschool. De taal is eenvoudig gehouden; vaktermen worden zo weinig mogelijk gebruikt. In het volwassenenonderwijs en de basiseducatie kan het programma gebruikt worden voor remediërende doeleinden. Het is geschikt voor zowel autochtone als allochtone leerlingen.

Muiswerk Formuleren voor Gevorderden
Doelgroepen: vo (bovenbouw), mbo, hbo.

Muiswerk Formuleren voor Gevorderden is gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en voor leerlingen in mbo en hbo voor wie vaardigheden op het gebied van formuleren belangrijk zijn. Het is geschikt voor zowel autochtone als allochtone leerlingen.

Bij elkaar bevat deze Muiswerk Thuis CD7: 249 uitlegschermen, 110 oefeningen en 1161 vragen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 7: Formuleren à € 74,50