MUISWERK THUIS CD-ROM 8: SPELLING 2
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van de Muiswerkprogramma's Schoolwoorden en Gevarieerde Spelling. Alle oefeningen hebben feedback.

Muiswerk Schoolwoorden
Doelgroepen: allochtone leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie.

Muiswerk schoolwoorden is bedoeld om de woordenschat te vergroten. Bij afname van taalvaardigheidstoetsen blijken de verschillen tussen allochtone en autochtone leerlingen steeds het grootst bij de woordenschatonderdelen. Dit verschil tussen autochtonen en allochtonen lijkt bovendien bij het klimmen der jaren eerder toe dan af te nemen (Coenen, 1988). Het kennen van Nederlandse woorden is echter onmisbaar voor het goed kunnen volgen van Nederlands onderwijs, en dus voor het succes in de onderwijscarrière.

Muiswerk Gevarieerde Spelling
Muiswerk gevarieërde spelling is een programma voor het leren van de belangrijkste spellingregels (met uitzondering van de werkwoordspelling). Aan de orde komen:
- Klanken en Letters: een of twee klinkers, een of twee medeklinkers, de lange e-klank, i of ie, de verlengingsregel;
- Afbreken, volgens de regels van het Groene Boekje;
- Zelfstandignaamwoord: meervoud met of zonder apostrof, met of zonder letterverandering, meervoud op -ik-, -it, -et, -es, vreemd meervoud; verkleinwoorden;
- Gebruik Trema: over het al dan niet plaatsen van een trema;
- Tussenletter in Samenstelling: volgens de regels van de nieuwe spelling;
- Bijvoegelijknaamwoord: de spelling van gewone, stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden, of naamwoorden afgeleid van een werkwoord; spelling van al dan niet zelfstandig gebruikte woorden als 'alle', 'enkele', etc.
- Hoofdletters: in zinnen, citaten en bij namen;
- Aaneenschrijven van woorden: al dan niet met koppelstreepjes.

Bij elkaar bevat deze Muiswerk Thuis CD8: 115 oefeningen en 1636 vragen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 8: Spelling 2 à € 74,50