MUISWERK THUIS CD-ROM 9: ARGUMENTEREN
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van het Muiswerkprogramma Argumenteren. Alle oefeningen zijn voorzien van feedback.

Muiswerk Argumenteren
Het Muiswerkprogramma Argumenteren is een programma voor het leren analyseren en beoordelen van mondelinge en schriftelijke betogen. De argumentatieleer die erin wordt uiteengezet is gebaseerd op de pragma-dialectische benadering van de argumentatiedeskundigen Van Eemeren en Grootendorst. In deze benadering wordt ervan uitgegaan dat argumentatie erop gericht is een verschil van mening met verbale middelen op te lossen.

De behandeling van de argumentatieleer begint bij de termen en begrippen die nodig zijn om argumentaties en verschillen van mening te identificeren. Vervolgens wordt de aandacht gericht op de analyse van de argumenten die expliciet of impliciet in betogen kunnen worden aangevoerd en op de structuur van de argumentatie als geheel. Het laatste deel van het bestand gaat over de beoordeling van argumentatie: de verschillende soorten argumentatieschema's en de kritische vragen die daaruit voortkomen en overtredingen van de regels die gelden voor een redelijke discussie: de drogredenen.

Deze Muiswerk Thuis CD9 bevat: 33 oefeningen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 9: Argumenteren à € 74,50