MUISWERK THUIS CD-ROM 10: WOORDEN
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van het Muiswerkprogramma Woorden 1,2,3. Alle oefeningen zijn voorzien van feedback.

Muiswerk Woorden 1,2,3
Doelgroepen: beginnende taalleerders in het basisonderwijs en de basiseducatie en voor leerlingen met een grote achterstand in het voortgezet onderwijs. Het programma is ook zeer geschikt voor het speciaal onderwijs.

Voor een deel van de lessen is het niet nodig dat leerlingen kunnen lezen. Welke moedertaal de leerling spreekt is voor het gebruik van het programma niet van belang. Woorden 1-3 is naast elke lesmethode te gebruiken. Leerlingen hoeven geen specifieke voorkennis te hebben.

Woordenschatverwerving is zonder meer de belangrijkste deeltaak bij het leren van een taal. Woordkennis is in zekere zin de kern van de taalvaardigheid.

In de drie bestanden worden totaal zo'n 2000 verschillende Nederlandse woorden behandeld, er komen zo'n 1200 frisse plaatjes en foto's in voor en zo'n 3000 geluidsbestanden.

Bij Woorden 1,2,3 is uitgegaan van een aantal inhoudelijke rubrieken, afgeleid van vaak voorkomende thema's in lesmateriaal voor allochtonen en naar thema's van nieuwsberichten. Alle bestanden samen omvatten de woorden die nodig zijn om over deze thema's te kunnen communiceren.

Deze Muiswerk Thuis CD10 bevat: 229 variërende oefeningen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 10: Woorden à € 74,50