MUISWERK THUIS CD-ROM 11: SPELLING GEVORDERDEN
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van het Muiswerkprogramma Spelling voor gevorderden. Alle oefeningen zijn voorzien van feedback.

Muiswerk Spelling voor gevorderden
Het Muiswerkprogramma Spelling voor Gevorderden is een programma voor het aanleren en oefenen van moeilijke woorden. Er wordt zowel aandacht besteed aan de inprentspelling van struikelblokken (rododendron, exempel, traktatie) als aan ingewikkelde spellingregels (tussenletters, aaneenschrijven, accentgebruik).

Als richtlijn voor de spelling is op de eerste plaats de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) gebruikt; waar dat geen uitsluitsel gaf, werd Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (2000) als norm gebruikt.

Spelling is een belangrijke vaardigheid. Het onderwijs beperkt zich vaak tot de basisregels, maar wie voor zijn beroep of gewoon omdat het leuk is, uitzonderlijk goed wil leren spellen moet zich ook met de finesses bezighouden. Daar is dit programma voor.

Deze Muiswerk Thuis CD11 bevat: 89 oefeningen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 11: Spelling gevorderden à € 74,50