MUISWERK THUIS CD-ROM 12: STRATEGISCH LEZEN
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van het Muiswerkprogramma Strategisch Lezen. Alle oefeningen zijn voorzien van feedback.

Muiswerk Strategisch Lezen
Muiswerk Strategisch Lezen is gericht op het aanleren van deelvaardigheden die nodig zijn voor een strategische leesaanpak. Naast het aanleren van deelvaardigheden is het nodig in klassen- of groepsverband de deelvaardigheden te integreren en in samenhang te oefenen, bijvoorbeeld via de methode van 'Begrijpend lezen door rolwisselend leren' (IJzendoorn, 1998) of met behulp van de cursus 'Weet wat je leest' (De Boer, Hacquebord, Hofstede, Oosterloo, 1996).

De keuze voor strategisch lezen is gemaakt omdat we dit zien als een centrale vaardigheid in vrijwel elke studie en als een mogelijkheid om woordkennis- en leesproblemen (bijvoorbeeld ten gevolge van dyslexie) te compenseren. Door het toepassen van strategieën leert de lezer het leesproces doelbewust te reguleren en gaande te houden. Om zelfregulatie met betrekking tot leestaken aan te kunnen, moeten deelnemers beschikken over kennis van leesstrategieën en moeten zij deze strategieën kunnen toepassen in de juiste situaties. Resultaten van empirisch onderzoek bevestigen de veronderstelling dat leesstrategieën met succes getraind kunnen worden (Bimmel, 1999).

Deze Muiswerk Thuis CD12 bevat: 32 oefeningen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 12: Strategisch lezen à € 74,50