MUISWERK THUIS CD-ROM 13: WOORDEN ENGELS 1 EN 2
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van het Muiswerkprogramma Woorden Engels 1,2. Alle oefeningen zijn voorzien van feedback.

Muiswerk Woorden Engels 1,2
Doelgroepen: beginnende taalleerders Engels, in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Belangrijkste doel van de programma's is het aanleren van woorden. Er wordt echter ook aandacht besteed aan het afleiden van woordbetekenissen uit de context. Woordkennis is de kern van taalvaardigheid en woordenschatverwerving is daarom de belangrijkste deeltaak bij het leren van een taal. In de twee bestanden zijn alle +/- 550 woorden verwerkt van de Eibo-lijst (Eibo = Engels in het Basisonderwijs) plus nog enkele honderden andere woorden. Woorden Engels 1 bevat in totaal 254 woorden en Woorden Engels 2 totaal 767. Gedeeltelijk overlappen de corpussen elkaar. Zoals gebruikelijk in Muiswerkprogramma's is bij Woorden Engels 1en 2 uitgegaan van een aantal rubrieken. In dit geval zijn dat inhoudelijke rubrieken, afgeleid van veel voorkomende thema's in lesmateriaal voor tweede-taalleerders en dagelijkse onderwerpen. De opbouw van de twee programma's is cumulatief: woorden die in Woorden 1 gebruikt worden, worden in Woorden 2 bekend verondersteld. Er komen in de programma's ongeveer 670 plaatjes en foto's voor en 880 geluidsbestanden. Welke moedertaal de leerling spreekt is voor het gebruik van het programma niet van belang. Woorden Engels 1 en 2 zijn naast elke lesmethode te gebruiken en leerlingen hoeven geen specifieke voorkennis te hebben.

Voor leerlingen met een zwak woordbeeld is de dubbeltaak van leren van de betekenis én inprenten van de schrijfwijze vaak zwaar. Dit geldt vooral als de auditieve steun (het correct uitspreken van het woord) ontbreekt, zoals bij het leren van woordenlijsten. Met Muiswerk Woorden Engels 1 en 2 slaat u twee vliegen in één klap: de leerlingen leren veel nieuwe woorden en door de goede geluidsondersteuning van de programma's worden ze geholpen met het leren van de klank-tekencombinaties in het Engels.

Deze Muiswerk Thuis CD13 bevat: 86 oefeningen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 13: Woorden Engels 1 en 2 à € 74,50