MUISWERK THUIS CD-ROM 16: UITDRUKKINGEN 1 EN 2
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van de muiswerkprogramma's uitdrukkingen 1 en 2. Alle oefeningen zijn voorzien van feedback.

Muiswerk Uitdrukkingen 1,2
De muiswerkprogramma's Uitdrukkingen 1 en 2 zijn voor het aanleren en oefenen van Nederlandse uitdrukkingen en spreekwoorden. Aangezien er niveauverschillen kunnen zijn tussen leerlingen biedt Muiswerk ook de mogelijkheid het oefenprogramma van elke afzonderlijke leerling te laten aansluiten bij de uitdrukkingen die nog niet voldoende beheerst worden. Door het maken van een diagnostische toets wordt de gebruiker 'gestuurd' naar een oefenprogramma op maat.

De uitdrukkingen zijn geordend naar thema. In de twee bestanden kunnen in totaal 600 uitdrukkingen worden aangeleerd. Deze uitdrukkingen zijn ook opgenomen in het meegeleverde Muiswerk Woordenboek. In totaal bestaat Uitdrukkingen 1 en 2 uit 150 oefeningen. Er komen 530 geluidsbestanden in voor en er zijn 190 gesproken uitlegschermen.

N.B. Onderstaande prijs geldt voor de thuisversie, voor scholen zijn de programma's die genoemd worden ook te verkrijgen, dan zitten er ook toetsen in en de programma's zijn geschikt voor gebruik op stand-alone machines en op het netwerk van school. Vraag even in een mail om een prijsopgave. Een prijsindicatie is: voor 5 gelijktijdige gebruikers in een netwerkomgeving: € 275,-

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk Thuis CD-Rom 16: Uitdrukkingen 1 en 2 à € 74,50