MUISWERK CD 19 - BEGRIJPEND LEZEN 1
Doelgroepen: Leerlingen vanaf eind groep 3 tot en met groep 5 van het basisonderwijs en in het speciale onderwijs ook voor de bovenbouw.

Met behulp van dit programma leren leerlingen informatie, betekenissen en bedoelingen uit teksten te halen. Er wordt een begin gemaakt met het aanleren van een strategische aanpak.
De inhoud van de teksten is afgestemd op het leesniveau (AVI START-M3 t/m E6-M7) en de belevingswereld van leerlingen van de basisschool.

In Begrijpend Lezen 1 komen voor de verschillende leerjaren de volgende deelvaardigheden aan de orde:
Groep 3:
- informatie reproduceren;
- informatie afleiden;
- antecedenten van voornaamwoorden benoemen;
- chronologie van een verhaal vaststellen;
- thema vaststellen.

Groep 4:
- informatie reproduceren;
- informatie afleiden (moeilijke woorden);
- antecedenten van voornaamwoorden benoemen;
- chronologie van een verhaal vaststellen; thema vaststellen;
- verhaal beoordelen op waar of niet waar; leuk, spannend, mooi.

Groep 5:
- informatie reproduceren;
- informatie afleiden (moeilijke woorden, oorzaak-gevolg);
- antecedenten van voornaamwoorden en enkele voegwoorden benoemen;
- chronologie van een verhaal vaststellen; hoofd- en bijzaken onderscheiden; thema vaststellen;
- verhaal beoordelen op waar of niet waar, leuk, spannend, mooi;
- doel van enkele teksten bepalen.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk CD 19 - Begrijpend Lezen 1 à € 74,50