MUISWERK CD3 - LEZEN EN ONTLEDEN
Deze Thuis-CD bevat al het oefenmateriaal van de Muiswerkprogramma's Lezen, Ontleden & Benoemen 1 en 2 en Studievaardigheid. Alle oefeningen hebben feedback.

Muiswerk Lezen
Doelgroepen: havo/vwo, mbo, ve.
Het niveau is onder andere geschikt voor de klassen twee en drie van mavo/ havo. Het programma kan daar uitstekend gebruikt worden in de periode die aan het oefenen met examenteksten voorafgaat. In het beroepsonderwijs kan het programma gebruikt worden voor het verbeteren van tekstbegrip in het belang van de studievaardigheid.

Muiswerk Ontleden en Benoemen 1 en 2
Doelgroepen: bao (hoogste klassen ), bavo, havo/vwo, mbo, ve.
Dit programma is vooral voor leerlingen die slechts een beperkte basiskennis hebben van ontleden en benoemen. Het eindniveau dat met behulp van dit programma gehaald kan worden voldoet ruimschoots aan de eindtermen van de basisvorming. Ontleden en Benoemen 2 is geschikt voor leerlingen die bijvoorbeeld op gymnasiumniveau moeten eindigen. Er wordt aandacht besteed aan vrijwel alle woordsoorten en zinsdelen die de traditionele grammatica onderscheidt.

Muiswerk Studievaardigheid
Doelgroepen: bavo, vmbo, havo/vwo, mbo, ve, vso, nt2
Het programma richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Bij elkaar bevat deze Muiswerk Thuis CD3: 400 uitlegschermen, 189 oefeningen en 3517 vragen.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Muiswerk CD3 - Lezen en Ontleden à € 74,50