INTRODUCTION TO SCANNING
Doelgroep: peuters en kleuters met ontwikkelingsstoornissen. (Cognitief niveau: 1-5 jaar)
Heel eenvoudig moeten de kinderen die dit programma gaan doen leren te kiezen. Hoe ze dat doen zal ik hier vertellen. Het bovenste deel van het scherm is in drie vakjes verdeeld. In ieder van die drie vakjes is een voorwerp afgebeeld. In het onderste deel van het scherm staat een groot voorwerp waar een van de kleine voorwerpjes van bovenaan het scherm bijhoren. Een afbeelding van een knop schuift langzaam over de drie bovenste voorwerpen heen. Als het kind aanleiding ziet het voorwerp aan te klikken, en dat doet hij of zij als het past bij het onderste voorwerp (bijvoorbeeld een wortel als neus van de sneeuwpop), dan drukt het op de knop en het voorwerp zal dan op de goede plek in de grote tekening afgebeeld worden. U kunt binnen het programma kiezen voor "auditieve hulp", het programma zal dan de drie voorwerpen bovenin het beeldscherm benoemen, zodat het kiezen makkelijker wordt. Als alle onderwerpen een plekje hebben gekregen op het grote voorwerp dat krijgt het kind een beloning in de vorm van een animatie.
Het programma gebruikt onderwerpen die door jong en oud leuk worden gevonden. Als een geluidskaart wordt gebruikt, wint het programma aan aantrekkelijkheid dankzij gesproken woord en geluidsfragmenten. Gebruikt u geen geluidskaart, dan hoort u de geluiden via de PC-luidspreker. Het programma gaat automatisch van onderdeel naar onderdeel. U kunt de spatiebalk of de muisknop ook gebruiken naast de 1-knopsbediening. De volgende 15 onderdelen vindt u in het programma:

Delen van een boomHamer en spijkersEen pizza maken
Een sneeuwpop makenHonkbal, slaghout en handschoenMagneet
Vis in een aquariumStapel de blokkenOgen, neus en mond
Pijlen en bogenAuto op straatEen ei koken
Tandenborstel en tandpastaDelen van een klokPauze

Hardware-vereisten: IBM 386 of sneller, DOS VGA monitor. Optioneel: joystick (serieel of op gamepoort), 1-knopsbediening, switch-adapter, muis, geluidskaart.

Bij Stichting Edupro zijn aanpassingen verkrijgbaar. Zie kopje Hardware op onze website.

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Introduction to Scanning à € 31,95