NOISY THINGS (LAWAAIDINGEN)
Doelgroep: kinderen met motorische en/of verstandelijke beperkingen. Leerlingen in de onderbouw van basis- en speciaal onderwijs.

Negen eenvoudige, maar buitengewoon attractieve activiteiten kunt u vinden in de cd-rom Lawaaidingen. Kleurrijke animaties op het scherm, muziek en geluiden zijn te ontdekken en dat alles in een mooie vormgeving gegoten.

Kinderen kunnen op de 'dingen' klikken die op het scherm verschijnen, dan ontstaat er een een wijd spectrum aan muzikale effecten en ritmes. Gebaseerd op oorzaak en gevolg, om kinderen aan te moedigen verder te experimenteren en creatief te spelen.

De activiteiten zorgen er voor dat waardevolle zaken op het gebied van vroeg-leren, zoals dingen vergelijken, overeenkomsten en patronen herkennen worden geoefend, en op die manier ontstaan er volop momenten om communicatie en spraak en taal te oefenen.
Duidelijk bedoeld om samen te spelen!

Minimale systeemeisen:
Windows 98/ME/2000/XP/Vista

Bestellen via www.edupro.nl is veilig, anders zou Edupro het ook niet sinds 1991 hebben uitgehouden! U betaalt als u privé bestelt vooraf na ontvangst van uw factuur via e-mail.
Edupro levert uitsluitend aan scholen, bedrijven en instellingen op rekening. De factuur zit in dat geval bij de zending! Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Noisy things voor 1 gebruiker à € 92,95
Noisy things voor 5 gebruikers à € 177,50
Noisy things voor 10 gebruikers à € 260,95
Noisy things voor onbeperkt gebruik op één geografische locatie van een school of instelling à € 386,95